Učitavanje…

Igrači

IGRAČI

U Školi Fudbala Siniša Mihajlović se radi sa decom uzrasta od 5 do 14 godina koji su razvrstani u uzrsne kategorije u zavisnosti od godine rođenja.
Sam trenazni proces je planiran tako da deca zadovolje osnovnu biolosku potrebu za pokretom i kretanjem, kao i da kroz treninge i utakmice razvijaju drugrarstvo i prijateljstvo i formiraju pravilno shvatanje fudbalske igre, sporta iI ferplej ponašanja kao i podsticanje dece da fudbal i sport postanu deo njihovog zivota.Rad u Školi Fudbala Siniša Mihajlović se realizuje prema planu i programu Fudbalskog Saveza Srbije za bazični fudbal. Deca su podeljena prema uzrasnim kategorijama i za svaku godinu obuke karakteriše odrađeni specifikum u savlađivanju fudbalske igre.

Uzrast 5-7 godina

Treninzi se planiraju tako da decu kroz igru zainteresujemo da se bave fudbalom, da im dolazak na trening pretstavlja zadovoljstvo a ne nametnutu obavezu. Akcenat se stavlja na razvoj tehnike i koordinacije pokreta.

Uzrast 8-9 godina

Maksimalna pažnja, u ovom period, se posvećuje razvoju i unapređenu tehničke obučenosti dece kao i razvoju bazičnih motorickih sposobnosti dece.

Uzrast 9-10 godina

U ovom uzrastu deca usavršavaju i unapređuju tehnička znanja i polako se uvode u tajne takticčkog postavljanja i kretanja na terenu.

Uzrast 10-12 godina

Nastavlja se rad na usavršavanju tehnike, poboljšanju sposobnosti igrača da razumeju igru i insistira se na izvođenju tehickih elemenata zavidnom brzinom, kao i primena tih elemenata u igri.

Uzrast 12-14 godina

U ovom period se deca opredeljuju da li su za fudbal ili ne. Akcenat se stavlja na igru, na odigravanje što većeg broja utakmica, komunikaciju između igrača i razvoju kreativnih sposobnosti igrača. Kod razvoja motoričkih sposobnosti posebna paznja se posvećuje razvoju gipkosti koja je narušena usled intenzivnog rasta lokomotornog sistema nastalim kao posledica postepenog ulaska dece u doba puberteta.

Planom i programom se predviđa i testiranje dece koje se obavlja tri puta godišnje. U avgustu, pred početak takmičarske sezone, u decembru, na kraju jesenjeg dela prvenstva i u maju tj. na kraju takmičarske godine. Testovi nam daju realnu sliku napredovanja ii razvoja dece tokom određenog perioda.